ساخت رایانه ای متشکل از تنها 5 اتم

پیشرفت های چشمگیر تکنولوژی در زمینه ساخت تراشه ها و پردازنده ها در سال های اخیر باعث شده مغز متفکر دستگاه های دیجیتال به تدریج قدرتمند تر و همچنین کوچکتر شوند و بتوان از آنها در ابزارهایی استفاده کرد که تا پیش از این نمونه های آنان تنها در فیلم های علمی – تخیلی دیده شده بود.