ساخت عقرب رباتیک با قابلیت حمله

دانشجویان دانشگاه “گنت” بلژیک موفق به ساخت ربات خزنده عقرب با قابلیت حرکتی بالا و جزئیات ظاهری شبیه به نمونه واقعی شدند.