ساخت نوعی انگشت مصنوعی با قابلیت تشخیص بافت و شکل اجسام

به لطف تلاش محققان موسسه تکنولوژی سوئیس واقع در لوزان، آنها که اعضای بدن خود را از دست داده اند ممکن است روزی، اندام های مصنوعی با قابلیت تشخیص اشکال و حس کردن بافت های مختلف را دریافت نمایند.
دانشمندان این مرکز موفق به ساخت نوعی بند انگشت مصنوعی شده اند که قادر است بافت های مختلف را حس کند و حتی سطوح سخت را از نرم تفکیک نماید.
این تیم برای تست اندام مصنوعی ساخته شده خود از فردی به نام Dennis Aabo Sørensen کمک گرفت که دست چپ خود را در جریان یک تصادف از دست داده بود.
این فرد برای مدتی با تیم …