سازمان ملل اعلام کرد شمارش معکوس برای نشست پایان دادن به همه گیری ایدز

نشست مجمع عمومی سازمان ملل برای پایان دادن به همه گیری بیماری ایدز ماه ژوئن در نیویورک برگزار می شود.