ساعت کار شعب بانک ملی ایران تا پایان سال و ایام نوروز

جامع خبر:به منظور تسهیل امور بانکی مشتریان در روزهای پایانی سال، تمامی شعب بانک ملی ایران تا روز ۲۷ اسفندماه جاری به جز روزهای جمعه ۲۱ اسفندماه و یکشنبه ۲۳ اسفندماه تا ساعت ۱۷ فعالند.
به گزارش جامع خبراز بانک ملی ایران، در عین حال ساعت کار شعب بانک ملی ایران در روز سه شنبه ۲۵ اسفندماه جاری مصادف با آخرین شب چهارشنبه سال تا ساعت ۱۶ خواهد بود.
همچنین شعب منتخب بانک ملی ایران که اسامی آن ها از طریق سایت این بانک قابل مشاهده است، در روز شنبه ۲۹ اسفندماه ۹۴ و روزهای دوم، سوم، چهارم و دوازدهم فروردین ماه ۹۵ …