ساعت کار شعب موسسه اعتباری کوثر تا پایان سال و ایام نوروز

به منظور تسهیل امور بانکی مشتریان در روزهای پایانی سال، تمامی شعب موسسه اعتباری کوثر تا روز 27 اسفندماه تا ساعت 16:30آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز می باشند ( به استثناء روز سه شنبه 25 اسفندماه مصادف با آخرین شب چهارشنبه سال که پایان خدمات رسانی شعب ساعت 14:30 خواهد بود)