سال سختی را پشت سر گذاشتیم

آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران طی سال 94 دیروز برگزار شد و رییس اتاق ایران از مشکلاتی که اقتصاد ایران در این سال پشت سر گذاشت سخن گفت. محسن جلالپور، رییس اتاق ایران در این جلسه که آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال 94 است، گفت: سال 94 برای ایران سال سختی بود. افزایش تنش ها، افت شدید قیمت نفت و رکود اقتصادی عرصه را سخت کرد.
او در ادامه به موفقیت ایران در وصول توافق هسته ای و آثار آن از جمله ظهور قدرت نظام در حل یک مساله بین المللی و همچنین برگزاری موفقیت آمیز انتخابات اشاره کرد و آنها ر …