سال ظریف/ وزیر خارجه دولت روحانی؛ قهرمان ملی ایرانیان

وزیر امور خارجه ایران که از کارکشته و شناخته شده ترین دیپلمات های کشور در سطح جهان است و حتی کسینجر” وزیر سابق خارجه آمریکا» از او به عنوان دشمن قابل احترام یاد می کند