سامسونگ گلکسی S7 Edge از تست شکنجه سربلند بیرون آمد!

به دلیل قیمت سامسونگ گلکسی S7 Edge اطمینان از اینکه در مقابل فرسودگی روزمره مقاوم هست یا نه٬ ضروری به نظر می رسد. همان طور که حدس زدید٬ لازم نیست خودتان کاری انجام بدهید: یک تست کننده این دستگاه را در معرض سه تست خمش٬ خراش و سوختگی قرار داده است.
در مقیاس 10 نمره برای سختی کانی ها٬ شیشه معمولی در مرحله پنجم خراش برخواهد داشت. شیشه آبدیده گلکسی سخت تر است و مقاومت بیشتری در برابر خراش و زخم سنگریزه دارد. اولین نشانه خراش در مرحله شش ظاهر شد ولی برای اینکه اثر کاملا واقعی دیده شود، نیاز به ابزاری در ح …