سایه اعدام از بابک زنجانی دور می شود؟

نواجنوب:با وجود اعلام حکم بدوی اعدام بابک زنجانی برخی گفته ها حاکی از آن است که احتمالا این حکم تغییر کند و زنجانی اعدام نشود. وزیر دادگستری شرط تغییر حکم را همکاری زنجانی با مسوولان و بازگردادن بدهی وی به شرکت نفت می داند اما رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس معتقد است نه زنجانی اعدام می شود و نه بدهی وی بازگردانده می شود. وی می گوید زنجانی هم حکم اعدام خود را باور ندارد و هیچ همکاری ای تاکنون نکرده است.