سایه سقوط نفت بر پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با تشریح جزئیات افزایش درآمدهای گازی ایران، گفت: با وجود سقوط قیمت نفت، اما توسعه فازهای جدید پارس جنوبی متوقف نخواهد شد.
علی اکبر شعبانپور در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توسعه فازهای جدید پارس جنوبی با وجود سقوط آزاد قیمت نفت ایران به بشکه ای کمتر از 30 دلار، گفت: با وجود با وجود سقوط قیمت نفت اما توسعه فازهای جدید پارس جنوبی متوقف نخواهد شد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه هم اکنون اجرای فازهای باقی مانده این میدان مشترک گازی مطابق با یک اولویت بندی جدید …