سبزه هفت سین ایرانی ها بیش از 9000000000 تومان آب می خورد!

گندمی که هر ساله ایرانی ها بنا به آداب و سنن تاریخی شان به سبزه سفره هفت سین تبدیل می کنند و پس از 13 روز تعطیلات آن را دور می اندازند، وزنش به بیش از 7400 تن و ارزش مالی آن بیش از 9.6 میلیارد تومان است که البته با توجه به اینکه گندم یکی از پرمصرف ترین محصولات کشاورزی از نظر منابع آبی است، ارزش این محصول استراتژیک از نظر اقتصاد آب بسیار بیشتر از بهای وزنی آن می شود.