ستاره سرشناس فوتبال و همسر پنجم و شِشُمش! + تصاویر

اسطوره فوتبال آلمان تاکنون 6 بار ازدواج کرده که ازدواج ششم وی مربوط به یک سال پیش است.
نام آخرین یا بهتر بگوییم تازه ترین! همسر لوتار ماتیوس”آناستازیا کلیمکو” اهل کشور روسیه است.
تا قبل از ازدواج ماتیوس با کلیمکو او با کریستینا لیلینا مدل اوکراینی ازدواج کرده بود که پس از جدایی از او با کلیمکو ازدواج کرد.

لوتار ماتیوس و همسر پنجم کریستینا لیلینا

لوتار ماتیوس و همسر ششم، “آناستازیا کلیمکو”