سخنگوی کاخ سفید: آزمایش موشک بالستیک، نقض توافق هسته ای نیست

توضیح ندارد