سربازان هم بیمه عمر و حوادث می شوند

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و امور پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد: سربازان همانند شاغلین از مزایای صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح برخوردار می شوند.