سرخوشی با مخدر های شنیدنی!/مخدرهای دیجیتالی از شایعه، انکار تا واقعیت

اخبار اجتماعی – موضوع مخدر های دیجیتالی از مباحث داغ این روزها است که در صورت اثبات وجود آن جامعه جوان را به شدت مورد آسیب قرار خواهد داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،در طول سالهای اخیر شاهد ظهور و شیوع انواع متعددی از مواد محرک و مخدر بوده ایم که هر کدام در فرایندی خاص از هیجانات و تخدیر مغز و بدن ،جسم و روح را تحت تاثیر قرار می دهند.
در روزگاران نه چندان دور تنها گونه هایی خاص از مواد مخدر موسوم به سنتی همچون تریاک،هروئین و حشیش، جامعه هدف خود را مورد تخریب و تخدیر قرار می داد،اما امروزه تعدد …