سرنوشت بدهی ۱۰ هزار میلیاردی دولت به حوزه سلامت / زمزمه یک پیامد ناگوار

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تشریح سرنوشت بدهی ۱۰ هزار میلیاردی دولت به حوزه سلامت نسبت به وقوع یک پیامد ناگوار هشدار داد.