سرنوشت عبرت آموز نمایندگان حامی برجام در انتخابات 7 اسفند / از چشم ملت افتادند!

به گزارش نامه نیوز، بررسی همه جانبه نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در 7 اسفند نیازمند زمان لازم است اما در همین زمان اندک هم می توان ارزیابی هایی مقطعی و موردی انجام داد.
یکی از موضوعات قابل تامل که می توان بررسی کرد؛ موضوع سرنوشت حامیان برجام در نتایج انتخابات 7 اسفند است. براساس نتایج به دست آمده بیشتر نماینده های سرشناس حامی برجام در انتخابات 7 اسفند نتوانستند اعتماد مجدد مردم حوزه های انتخابیه خود را به دست آورند یا به شکلی دیگر اعتماد مردم حوزه های انتخابیه به آنها با افت شدید مواجه شد.
به گزار …