سرویس های بهداشتی جدید هواپیماهای بوئینگ با اشعه UV میکروب زدایی می شوند

بوئینگ به تازگی به همه مهندسان و طراحان خود فراخوان داده تا نوعی سرویس بهداشتی برای هواپیما تولید نمایند که هیچگونه آلودگی، جرم و بو به خود نگرفته و همیشه تمیز و عاری از میکروب باقی بماند.
به دنبال این امر، کمپانی مورد بحث طرحی را انتخاب نموده که قادر است هر بار پس از ورود و خروج انسان ها، با استفاده از تابش نور فرابنفش خودش را به طور کامل تمیز نموده و تا 99.99 درصد میکروب ها را از میان بردارد. این کار موجب می شود تا هر گونه بوی بد از فضای سرویس بهداشتی نیز از بین برود.
جالب است بدانید که اشعه های …