سرپرست خبرگزاری برنا در استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

طی حکمی از سوی دکترمحمد امین میرزایی، مدیرعامل خبرگزاری برنا، محمد رخ فیروز به عنوان سرپرست خبرگزاری برنا در استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.