سریال «سووشون» نرگس آبیار از ساترا مجوز گرفت

طرح‌های نرگس آبیار، داریوش ربیعی و محمد قاضی از ساترا مجوز تولید سریال گرفتند.