سفرنامه سلامت و امید در نیر + تصاویر

سفرنامه سلامت و امید از سوی جمعیت هلال احمر به عنوان برنامه معین و کمک کننده دولت در حوزه سلامت و در راستای طرح تحول نظام سلامت به شهرستان نیر رسید.