سفر قریب الوقوع هیئت حماس به قاهره لغو شد

یکی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) فاش کرد که اگر اتهام زنی مقامات مصر علیه حماس نبود، هیئت این جنبش بزودی به قاهره سفر می کرد.