سفر هیئت هندی به تهران برای واردات گاز ایران از بستر دریا

منابع هندی اعلام کردند هیئتی از این کشور قرار است به ایران سفر کند تا در مورد احداث خط لوله از بستر دریا برای واردات گاز ایران با مقامات این کشور مذاکره کند.