سفیر اسرائیل: روابط خوبی با مصر داریم

سفیر اسرائیل در مصر تنش در روابط میان دو طرف را در پی اخراج یکی از نمایندگان پارلمان این کشور پس از دیدار با وی کم اهمیت شمرد.