سقوط اتوبوس با 36 سرنشین در ارتفاع 6 متری پارس جنوبی+تصاویر

همه سرنشینان اتوبوس یادشده مصدوم و حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. مصدومان این سانحه به بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه منتقل شده اند.