سلاح دانش آموزان باید بیداری و هوشیاری باشد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ هوشیاری در مقابل تزویر است، گفت: عده ای می خواهند خفقان آمریکا را به کشور بازگردانند که باید با مطالعه و آگاهی با آنان مقابله کرد.
به گزارش تحلیل ایران ، سردار محمدرضا نقدی در پیش کنگره شهدای دانش آموزی که امروز در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، اظهار داشت: شهدا در شرایطی که رودرو با ابرجنایت های قرن بودند، در شرایطی که با وحشی ترین دشمن بشریت در طول تاریخ بودند، هیچ بهانه ای برای ترک میدان مبارزه نیاوردند.
وی افزود: …