سمپوزیوم علمی یک روزه «کاربرد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در دامپزشکی»؛ 20 اسفندماه – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

این سمپوزیوم به همت ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار خواهد شد …