سنت های عجیب خوردن غذا در دنیا+تصاویر

ما انسان ها همیشه برای سنت ارج و قرب خاصی قائل بوده ایم و معمولا بخشی از کارها و افکار روزانه ما اینچنین می گذرد. یکی از این موارد غذا خوردن است که در جاهای مختلف به شکل های مختلف صورت می گیرد
ما انسان ها همیشه برای سنت ارج و قرب خاصی قائل بوده ایم و معمولا بخشی از کارها و افکار روزانه ما اینچنین می گذرد. یکی از این موارد غذا خوردن است که در جاهای مختلف به شکل های مختلف صورت می گیرد و در فرهنگ های مختلف ممکن است متفاوت و از دیدگاه برخی غیر منطقی نیز باشد. در اینجا شاهد چند نمونه هستیم.
1. کُرهِ: در کر …