سنجاقک ۴ سانتی متری می تواند اقیانوس ها و قاره ها را بپیماید

این سنجاقک 4 سانتی متری که Pantala flavescens نام دارد، می تواند بین 14 تا 18 هزار کیلومتر را برای یافتن مکانی مناسب تخم گذاری پرواز کند.
رکوردداران قبلی در بین حشرات، در طول یک سال می توانستند حداکثر 8000 کیلومتر را بپیمایند. سنجاقک ها می توانند به کمک بال های بزرگ خود این کار را انجام دهند. این بال های بزرگ به سنجاقک ها کمک می کنند در ارتفاع 1000 متری از سطح زمین روی جریان های هوا سوار شوند و همان جا از پلانکتون ها و حشرات کوچک معلق در هوا تغذیه کنند.
در کل طولانی ترین مهاجرت بین همه ی حیوانات را …