سند تازه از ترور حسین فاطمی + عکس

در ۲۳ بهمن ماه ۱۳۳۰ درگورستان ظهیرالدوله تهران، تنها یک تیر از طپانچه محمدمهدی عبدخدایی به سوی حسین فاطمی شلیک شد و آن تیر نیز به کیف دستی وی خورد.