سند توطئه عربستان و سودان علیه مصر فاش شد

پایگاه خبری صعده پرس یمن سندی سری از همکاری پشت پرده عربستان و سودان منتشر کرد که از توطئه علیه مصر حکایت دارد.