سهم بازار خود را در ایران افزایش می دهیم

عصر خودرو- مدیرعامل گروه ولوو تأکید کرد: این شرکت به دنبال سرمایه گذاری بیشتر در دوران پسابرجام در ایران است و شرایط همکاری خود با شرکت سایپادیزل را بهبود می بخشد.