سهم 749 هزار نفری شهرک های صنعتی از بخش اشتغال

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از اشتغال 749 هزار نفر در این مناطق خبر داد.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،علی یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، گفت: 36 هزار واحد صنعتی در شهرکها ونواحی صنعتی به بهره برداری رسیده است.
وی دو مؤلفه قانونمداری و فساد گریزی را از اصول بنیادین فعالیت در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برشمرد و گفت : اگر به دنبال ارتقاء سلامت نظام اداری و تسهیل کار مردم هستیم، این دو مؤلفه را باید همواره در دستور کار خود داشته باشیم …