سه دست انداز در وام 160 میلیون تومانی

انجمن انبوه سازان تهران در واکنش به مصوبه اخیر بانک مرکزی در مورد افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به 160 میلیون تومان در شهر تهران اعلام کرد: دروازه های پیش بینی شده برای دسترسی به وام 160 میلیون تومانی خرید مسکن در تهران طوری طراحی شده که تنها حجم اندکی از تقاضای مصرفی برای خرید آپارتمان در پایتخت را پوشش می دهد.