سوئیفت به معنای واقعی اجرایی نشده است/ رکود داخلی موجب شد تا تقاضا برای تولیدات داخلی وجود نداشته باشد/ نیازمند ارتقای محیط کسب و کار هستیم

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه تحریم از سوئیفت برداشته شده ولی به معنای واقعی هنوز اجرایی نشده است، گفت: رکود داخلی موجب شد تا بازار و تقاضا برای تولیدات داخلی وجود نداشته باشد لذا هم اکنون نیاز به افزایش بهره وری در تولید و کیفیت کالا و ارتقاء محیط کسب و کار داریم.