سگ آدمخواری که در ایران خرید و فروش می شود! عکس

پرورش و فروش آزادانه یک نژاد وحشی سگ در ایران در حالی اتفاق می افتد که پرورش و نگهداری این سگ در بسیاری از کشورهای جهان ممنوع است. پیت بول سگی خطرناک و وحشی است که…