سیاه ترین ماده روی زمین؛ سیاه تر شد

ICTPRESS – زمانیکه شرکت نانوسیستمهای سوری ماده وانتابلک اولیه را معرفی کرد؛ اعلام شد این ماده نانولوله ای کربنی قادر است 99.96 درصد نوری را که به سطح آن می رسد؛ جذب کند.