سیدمحمد امامی

تهیه کننده و سرمایه گذار موفق آثار شبکه نمایش خانگی، متولد 18 اسفند. او تاکنون تهیه کنندگی و سرمایه گذاری آثاری چون شاهگوش، شهرزاد و فیلم سینمایی ابد و یک روز را بر عهده داشته است. سیدمحمد امامی را می توان از آن دست تهیه کنندگان جوانی دانست که در ابتدای راه، خالق آثار به یادماندنی و پرمخاطبی شدند.