سیستم بهداشتی بوئینگ با اشعه ماوراء بنفش بطور خودکار جرمها را از بین می برد

ICTPRESS – تیمی از مهندسان و طراحان بوئینگ؛ سرویس بهداشتی مخصوص هواپیما ساخته اند که بطور خودکار آلودگیها را از بین می برد.