سیف خواهان بازگشت رتبه اعتباری ایران به دوران پیش از تحریم شد

تین نیوز | رئیس کل بانک مرکزی در دیدار وزیر اقتصاد اسلواکی ضمن پیشنهاد گسترش همکاری های طرفین ، با توجه به تاثیرگذاری این کشور در تصمیم سازی موضوعات بانکی اروپا، خواهان بازگشت رتبه اعتباری ایران به شرایط پیش از تحریم شد.
ولی الله سیف با بیان اینکه از گذشته سابقه مثبتی در روابط بانکی بین اسلواکی و ایران وجود داشته است، گفت: امیدواریم در شرایط حاضر و با اجرایی شدن برجام، بستر مناسب همکاری های اقتصادی با عزم مسئولان دو کشور فراهم و بیش از پیش گسترش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت رعایت …