شانس «قرعه» به نوروز نزدیک شد/ تغییر زمان پخش «بیمار استاندارد»

با توجه به آخرین خبرها از روند تولیدات سریال ها به نظر می رسد مجموعه “قرعه» به کارگردانی برزو نیک نژاد جایگزین سریال “بیمار استاندارد» در شبکه ۳ می شود.