شبکه های اجتماعی باعث افسردگی می شوند

در دنیای امروزی شبکه های اجتماعی آخرین اخبار و اطلاعات را منتشر می کنند و کاربران از طریق آنها می توانند اطلاعات خود را به روز کنند.