شرایط پذیرش فیلم کوتاه جشنواره جهانی فجر

شرایط پذیرش فیلم های کوتاه در سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر علاوه بر شرایط عمومی جشنواره منتشر شد.