شرکت های آمریکایی از بازار ایران محروم خواهند بود

مدیر یک موسسه سرمایه گذاری گفت: سرمایه گذاران آمریکایی در معرض ریسک محروم شدن از تجارت با ایران قرار دارند، در حالی که رقبای اروپایی آنها از فرصت های میلیاردها دلاری در بازار این کشور بهره مند خواهند شد.