شرکت های خارجی همچنان سوئیفت بانک های ایران را تأیید نمی کنند

اکوفارس: در حالی که مسئولان بانک مرکزی مرتب ادعای برقراری رابطه بانک های ایران با سوئیفت را مطرح می کنند، موسسه گریلاک با رد این ادعا نوشت: سرمایه گذاری در ایران تنها با سوئیفت راه می افتد که هنوز آغاز نشده است.