ششمین رام قطار شهرى وارد تبریز شد

به گزارش آناج به نقل از نصر، داود بهرا با اعلام این خبر اظهار داشت : یک رام قطار شهرى شامل ٥ واگن وارد تبریز و در پایانه ائل گلى مستقر شد.
وى ادامه داد : این قطار پس از انجام تست هاى لازمه مورد بهره گیرى قرار خواهد گرفت.
مدیر عامل شرکت بهره بردارى قطار شهرى تبریز و حومه خاطرنشان ساخت : ٢ رام قطار شهرى شامل ١٠ واکن نیز در آینده به جمع ناوگان مترو تبریز اضافه خواهد شد که از این تعداد یک رام قطار در حال سپرى کردن مقدمات ترخیص از شهرستان بندرعباس بوده و رام دیگر در شرف حمل از کشور چین به سمت ایران …