شعب کشیک بانک ملی در اسفند و نوروز ۹۵

به منظور تسهیل امور بانکی مشتریان در روزهای پایانی سال، تمامی شعب بانک ملی ایران تا روز ۲۷ اسفندماه جاری به جز روزهای جمعه ۲۱ اسفندماه و یکشنبه ۲۳ اسفندماه تا ساعت ۱۷ فعالند.
به منظور تسهیل امور بانکی مشتریان در روزهای پایانی سال، تمامی شعب بانک ملی ایران تا روز ۲۷ اسفندماه جاری به جز روزهای جمعه ۲۱ اسفندماه و یکشنبه ۲۳ اسفندماه تا ساعت ۱۷ فعالند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ، در عین حال ساعت کار شعب بانک ملی ایران در روز سه شنبه ۲۵ اسفندماه جاری مصادف با آخرین شب چهارشنبه سال تا ساعت ۱۶ …