شغل دوم ستاره ها

ستاره ها می درخشند و گل می زنند. خاصیت ستاره بودن همین است اما دوران ستاره بودن روزی تمام می شود و آن وقت است که زندگی جدید و بدون فوتبال یک برنامه ریزی اساسی می خواهد.
شغل دوم ستاره ها
به گزارش فوتبال آنلاین ،آنهایی که فقط به فوتبال اهمیت می دادند حالا با یک چالش مهم روبرو شده اند چرا که نمی دانند چکار کنند. شاید تصمیم بگیرند دور دنیا را بگردند و شاید هم تصمیم بگیرند که مربی گری را ادامه بدهند اما همیشه هم اینگونه نیست. قرار نیست تمام ستاره های محبوب دنیای فوتبال لباس مربی گری به تن کنند یا اینکه …