شمارش معکوس برای صف های طولانی در جایگاه های بنزین

خرید بنزین باکارت جایگاهداران به جای کارت شخصی درحالی زمان سوخت گیری در روزهای پایانی سال را افزایش می دهد که وزارت نفت پیشنهاد داده مردم برای کوتاه شدن صف بنزین از کارت شخصی استفاده کنند.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از مهر،دردسرهای عرضه بنزین در شب عید
متوسط مصرف بنزین ایران از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۷۲ میلیون لیتر در روز بوده است که همزمان با آغاز شمارش معکوس برای فرا رسیدن مسافرت و رفت و آمدهای مرسوم پایان اسفند ماه و ایام نوروز پیش بینی می شود در روزهای پایانی سال بار دیگر مصرف این فرآورده …